SIRLI DUALAR SESLİ APARAT VE KİTAP SETİ -

Miktarı: 78 Öğeler


49,00 TL

SESLİ SIRLI DUALAR SETİ KİTABI

   Sevgili Peygamberimizin, peygamberlerin, sahabelerin duaları. Ken-zül arş duası, İsmi azam duası, 4444 Selat-u tefriciye, Esma-ül Hüsna ve sırları, Uhud şehitleri, Bedir şehitleri, Münacat duaları, Şahmaran duası, Rı-zık duaları, Şifa duaları, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, bereketli dualar, Lokman Hekimin oğluna öğüdü, Sihir, büyü ve nazar duaları, Sürelerin esrarı ve fazileti, besmele-i şerifin sırları, Hurmanın faydaları, Zemzem suyunun faydaları, Hatim duası, Mevlüt duası, Zikirli dualar.....
Bu kitabın içeriğinde Arapça surelerin ve duaların tercümesi. Tashihi ve kontrolü Hocamız Sait Erzen tarafından yapılmıştır.

   Sesli Sırlı Dualar Kitabının Cihazı Günlük hayatımızda okuduğumuz duaları sesli olarak okur, Arapça ve türkçe okuma özelleğinde kolaylıkla ezberlememizi sağlar Tükçe olarak açıklamasınıda yapmaktadır. içerisinde ikiyüz adetten fazla  dua ve iki adet ilahiden oluşmaktadır bu set günlük hayatımızda kolaylıkla taşıyıp kullanabileceğimiz bir üründür. Sesli sırlı dualar seti cihazının ses ayarlama bölümü durdur oynat bölümüde bulunmaktadır kulaklığı ve boyun askı kayışı hediyedir.

Emekli Cizre Müftüsü Sait ERZEN

İÇİNDEKİLER

70 Türlü Derde Deva Budî.................................................129

99 Derde Devâ Dua..............................................................157

100 Kere Okayımn Günahı Affolunur..................................... 65

313 Adet Ayetel Kürsi..............................................................149

4444 Kere Okunan Salavat Salat-I Tefriciyye.......................171

Abdülkadir Geylâni Hazretlerinin Besmele-İ Şerif Duası 52

Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Besmele-İ Şerife Duası 48

Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Okudukları Fazileti Çok Yüce

Bir Salavat-I Şerife.................................................................357

Adem (A.S)'ln Teşbihi..............................................................10

Aile Fertleri Arasında Geçimsizliklerde................................ 156

Amellerde Ancak Kelime-İ Tevhid'le Kabul Olunur...............138

Arabadan İnerken.................................................................322

Arabaya Binerken.................................................................322

Arafat Meydanında...............................................................390

Ashabı Bedir'in Fazileti .......................................................202

Ashab-I Bedir'in İsimleri.......................................................204

Ashabı Bediri Okumanın Sevabı............................................203

Ashabı Kehf Mağaraya Sığınan 7 İmanlı Genç...................... 160

Azrail'in (A.S) Teşbihi..............................................................17

Bal Tefsiri..............................................................................120

Başı Ağrıyanın, Rahatsızlığı Olanın Okuyacağı Duâ.................29

Bel Ağrısı İçin .........................................................................34

Berat Gecesi Duası................................................................132

Bir Mucize Doğuyor..............................................................296

Bir Şiir...................................................................................298

Bir Şiir ..................................................................................296

Bir Şiir...................................................................................305
Bir Şiir...................................................................................308

Borç Ödeme Hususunda Peygamberimizin Bir Başka Duası 101

Bu Duayı Okuyan Kimse Geçim Darlığı Çekmez......................63

Bütün Ehli Beyt'e Salavât......................................................169

Bütün Peygamberler Şefaatçi Olacaktır................................356

Bütün Rivayetleri İçine Alan İsm-İ A'zam Duâsı......................86

Bütün Yaratılmışların En Üstünü.......................................... 311

Büyük Salatü Selam..............................................................166

Çalınan Bir Şeyi Veya Bir Gaibi Bulmak İçin ....................... 323

Cin, Büyü Ve Sihirle İlgili Okunacak Ayetler:..........................62

Cin Duası.................................................................................60

Cinsi Münasebet Anı Duası...................................................135

Çocuğun Kulağına Ezan Okumak..........................................119

Çocuğu Olmayanlar İçin................... 35

Çocukluğu, Gençliği, Peygamberliği.....................................313

Çocuk Sünnet Edilirken Okunan Duâ......................................98

Çok Kıymetli Salâtü Selamlar................................................325

Cuma Suresi..........................................................................249

Depremden Korunmak................... 128

Dil Kekeleme, Kalp Ve Benzeri Hastalıklar İçin.......................54

Diş Ağrısı İçin Okunan Duâ......................................................35

Dua-I Âli........................................................ 116

Dualar Daha Çok Nerelerde Kabul Olunur?............................. 6

Duâ-Yı Kebir (Sıkıntı Duası)...................................................103

Duhan Suresi............... 272

Duhan Suresinin Türkçe Okunuşu.........................................276

Dünya Ve Ahiretin İlk Nuru Doğuyor....................................302

Eşine Karşı Soğuk Davranan... ........ 126
Esma'ul Hüsna Ve Fazileti.......................................................71

Evlenenlerin Kılacağı Namaz...................................................34

Evrad Ezker Ve Teşbihleri......................................................111

Eyyüb (A.S)'ln Teşbihi.............................................................14

Ezan Duâsı............................................................................324

Felç Hastalıkları İçin................................................................35

Fetih Suresi...........................................................................278

Fetih Suresinin Türkçe Okunuşu...........................................284

Göz Ağrısı İçin Dua................................................................119

Güç Durumlarda Edilecek Dua..............................................160

Hacet Duası............................................................................67

Hacet İçin......................... 351

Hacet Namazı.......................................................................125

Halidiye Kolunun Silsile-İ Meşâyıhları.....................................40

Halil İbrahim Aleyhisselam'ın Soyuna Salatü Selam ......................174

Hazreti Peygamber (S.A.V.)'İn İsimlerini Okumanın Fazileti 362

Her Hastalığa Karşı................................................................158

Her Türlü Göz Hastalıkları İçin..............................................119

Her Türlü Hastalığa Şifa.........................................................118

Hizbül Bahir..........................................................................193

Hizbül Bahirin Anlamı...........................................................199

Hizbülbahrin Fazileti Ve Hikmeti...........................................188

Hizbül Mûni..........................................................................179

Hizbül Muni'nin Açıklaması..................................................185

Hoşgeldin Güllerin Efendisi...................................................294

Hz. Ebubekir Sıddık (R.A) Münacatı........................................26

İbrahim (A.S)'ln Teşbihi...........................................................12

İbrahim'e Götürdüler............................................................320
İçki Ve Kumardan Vazgeçirmek...............................................37

İftiradan Korunmak...............................................................128

İmtihana Girerken Okunacak Dua.......................................323

İsâ (A.S)'ln Teşbihi...................................................................16

İşe Başlarken.........................................................................322

İshak (A.S)'ln Teşbihi...............................................................13

İsmail (A.S)'ln Teşbihi................... 12

İsmi A'zam Duası.....................................................................88

İsmi Azam'ın Fazileti...............................................................92

İstiğfar Duası.............................................................................5

İstihare Duâsı..........................................................................68

Kabakulak İçin.........................................................................38

Kabir (52. Gece) Duâsı..........................................................158

Kalp Çarpıntısı İçin..................................................................39

Karınca Duâsı..........................................................................96

Kayıp Duası...........................................................................321

Kederli Ve Üzüntülü Anlarda Okunacak Duâ.........................59

Kelime-İ Tevhid Allah (C.C) İle Kul Arasında Bir Ahiddir 135

Kelime-İ Tevhid Dörtbin Günaha Keffarettir.........................141

Kelime-İ Tevhid'in Esrar Ve Fazileti.......................................145

Kelime-İ Tevhid'in Kazandırdığı iman Şuuru.........................152

Kelime-İ Tevhid İnsana Neler Kazandırır...............................141

Kenzü'l Arş Duası....................................................................18

Kenzül Arş Türkçe Anlamı.......................................................24

Kenzül Arş Türkçe Okunuşu....................................................22

Kıyamet Suresi .....................................................................261

Kıyamet Suresinin Türkçe Okunuşu......................................263

Korkuya Karşı Okunabilir.......................................................157
Kulak Çınlamasında Okunacak Duâ........................................64

La Havle Vela Kuvvete İlla Billah'ın Fazileti.............................93

Lokman Hekim'in Oğluna 100 Öğüdü...................................367

Maddi Ve Manevi Olarak Yükselmek İçin Okunacak Sırlarla Dolu

Salavat-I Mecule...................................................................355

Medine İline Vardık..............................................................391

Mevlid Duası.........................................................................104

Mevlidin Arapça Ara Duası...................................................110

Mikâil (A.S)'ln Teşbihi.............................................................16

Mübarek Nur'un Yaratılması.................................................288

Mübarek Ruhu Görenlerin Dünyada Neyle Vasıflandırıldıkları 291

Mübarek "Üç Aylar" Duaları.................................................131

Müjde O Geliyor...................................................................300

Mukaddes Emanet................................................................308

Mülk Suresi...........................................................................239

Mülk Suresi'nin Türkçe Okunuşu..........................................243

Murat İçin.............................................................................120

Müsebbihati Aşere...............................................................113

Namazı Terketmenîn Ceza Şecatî Hakkında Peygamber (S.A.V.)

Efendimizin Buyurduğu Hadis-İ Şerifin Tercümesi..............176

Nazar Değmesine Karşı Okunacak Dua...................................63

Nazar Duası.............................................................................36

Nazar Ve Büyü Bozmak İçin..................................................124

Nebe Suresi..........................................................................245

Nebe Suresinin Türkçe Okunuşu...........................................247

Nebe Suresinin Türkçe Okunuşu...........................................251

Nefsin Islahı İçin En Tesirli İlaç (Lâ İlahe İllallah) Sözüne Devam Etmektir...............................................................................150
Nikah Kıyan Kimse Şu Duayı Okur...........................................57

Nuh (A.S)'ln Teşbihi................................................................11

Nur'a Nur Duası İle Selam Verelim.......................................299

Nur Kundaktaki Emanet........................................................309

On Bin Salavat Gücünde Bir Salavat......................................358

On Bir Bin Salavat-I Şerife Kuvvetinde Salavat......................359

On Dört Bin Salavat-I Şerife Gücünde Bir Salavat.................359

O'nun Doğduğu Gece Yaşanan Mucizeler.............................307

O'nun Faziletleri...................................................................316

O'nun Hilye-İ Saadetleri........................................................315

Otuz Bin Salavat-I Şerife Gücünde Bir Salavat (Salavat-I

Melevan)..............................................................................360

Peygamber Efendimize Getirilen Salavat-I Şerifeler..............166

Peygamber Efendimizin İsimleri Ve Manaları.......................339

Peygamberim Efendim.........................................................287

Peygamberimiz Hz. Muhammedin Mübarek İsmi Şerifleri .. 336

Peygamberimiz (S.A.V)'İn Hastalık İçin Okudukları Duâlar 98

Peygamberlere Salatü Selam................................................170

Peygamberlerin Duaları........................................................327

Peygamberlerin Ve Meleklerin Teşbihleri Efendimiz'in (S.A.V)

Teşbihi....................................................................................10

Rahman Suresi......................................................................264

Rahman Suresinin Türkçe Okunuşu......................................269

Ramazan-I Şerif Duaları........................................................131

Receb Ayı Duası....................................................................132

Receb-İ Şerif Duaları.............................................................131

Regaib Namazı......................................................................130

Resulü Ekrem İle Görüşmeyi Arzu Edenler...........................352
Resul'u Kibriya'nın Doğduğu Gece Abdulmuttalib'in Gördüğü Rüya306

Risale-İ Nur Talebelerinin Külli Ve Umumi Bir Duâsı...............78

Ruhsal Bunalımlar Ve Ruhi Rahatsızlıkları İyi Eden Dua 127

Şaban-I Şerif Duaları.............................................................131

Safiyye Hatun O'nu Anlatıyor...............................................304

Şahmeran Duası...................................................................218

Şahmeran Duası Türkçe Okunuşu.........................................219

Şakk-I Sadr............................................................................312

Salat-I Münciye.....................................................................173

Salat-Ü Selâm.......................................................................326

Salavat-I Fatih (120.000 Salavat Gücünde)...........................356

Salavat-I Künhiyye................................................................354

Salavat-I Şerife......................................................................175

Sekine Duası.........................................................................223

Sekine Duasının Fazileti........................................................224

Seni Anlatmak.......................................................................295

Seyyidül İstiğfar Duâsı.............................................................70

Şifa Hatun O Nu Anlatıyor!...................................................303

Sihri İptal İçin........................................................................128

Sıkıntı Zamanında Okunacak Duâ........................................103

Sıtma Hastalığına Okunan Duâ.............................................101

Son Söz.................................................................................318

"Sübhanallahi Ve Bihamdihi" Teşbihi......................................95

Şuheda-i Uhud........................................................................44

Sultan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Duası.....................344

Sütü Az Olan Hanımlar İçin...................................................129

Taşlardaki Şifa.......................................................................365

Telkin Duâsı.............................................................................56
Temre İçin Okunur..................................................................37

Teşbih Namazının Ehemmiyeti Ve Kılınışı.............................154

Toprağın Dışarı Attığı İftiracı Adam......................................220

Üç Aylarda Çekilecek Teşbihler.............................................130

Vakıa Suresi..........................................................................252

Vakıa Suresinin Türkçe Okunuşu...........................................258

Vesvesenin Defi....................................................................129

Vesvesenin İlacı....................................................................151

Veysel Karani'nin Münacatı..................................................333

Vücuttaki Her Türlü Rahatsızlıklardan Kurtulmak İçin 128

Yağmur Duâsı..........................................................................65

Yasin-İ Şerif...........................................................................227

Yasin Suresi'nin Türkçe Okunuşu..........................................235

Yedi Âyet-İ Kerimeler..............................................................30

Yedi Tehlikeye Karşı Kelime-İ Tevhid.....................................140

Yemek Duâsı ........................................................................160

Yeni Doğan Çocuğa İsim Verilirken Okunan Duâ....................98

Yetmiş Bin Melek Sabah Sevap Yazar....................................361

Yetmiş Bin Salavat-I Şerife Okuma Gücünde Diğer Bir Salavat 361

Yetmiş Bin Salavat-I Şerife Okuma Gücünde Salavat 359

Yetmiş Bin Salavat-I Şerife Okuma Gücünde Salavat 361

Yunus (A.S)'ln Teşbihi..............................................................15

Yusuf (A.S)'ln Teşbihi..............................................................13

Zeka İçin................................................................................118

Zengin Olmak İçin.................................................................129

Zihni Açan Dua Budur...........................................................118

Zulmetten Nura....................................................................296

 

Bu kategorideki 30 ürün